pravidla bazaru a inzerce zdarma

Pravidla inzerce zdarma a bazaru - Do Bazaru

1. Do Bazaru je inzertn server provozovan firmou - Ing. Jan Hrd - HS COMPUTERS, A. Kubei 1510, 757 01 Valask Mezi, I: 73095087 (dle jen Provozovatel).

2. Server umouje zveejovat a vyhledvat nabdky a poptvky zbo, slueb a jinho majetku soukromch osob a podnikatelskch subjekt (dle jen Uivatel). Na serveru Do Bazaru je zakzna inzerce firem, nap. se nesm inzerovat reklama na konkrtn subjekt (firma jako celek - nap. realitn kancel), ale pouze konkrtn zbo napklad nabzen nemovitost. Firma me tedy nabzet sv zbo, kter prodv neopakovan. Za firmu se povauje i fyzick osoba nabzejc opakovan nov zbo rznch barev a typ. Pro firmy se nabz jin druh zviditelnn na serveru. Zkaz plat i na opakovan poptvky, vkupy. Napklad realitn kancel poptv byty nepetrit, ili me inzerovat pouze konkrtn nabdky.

Nesm se zde inzerovat webov strnky a inzerce:
 • Mutilevel a proviznch systm
 • koprovn letk, dopis, disket, vkldn letk do oblek a podobn podvodn systmy
 • koprovn disket, CD, DVD
 • prodej zbo, kter by podstatou prodeje i koprovn poruilo autorsk i jin licenn prva
 • inzerce firem nebo www strnek (inzerovat je mon pouze produkt)
 • lky, liva a ppravky, kter nesmj bt prodvny bez recept jakmkoli zpsobem a poruuj prva R
 • erotickch inzert (plat i pro livechaty a tancovn)
 • pracovnch pleitost, kter jsou typu "hledte prci? poradme Vm jak vydlat .. napite mi na e-mail"
 • pracovnch pleitost u kterch nen pesn ureno o jakou prci se jedn pop. jak firma pracovn msto zajiuje
 • emailingu a jinch bezpracnch vdlk
 • prac, jejich podmnkou je poplatek pedem
 • inzerty typu: "Zhubnte 2kg bhem tdne". U takovchto inzertu je nutno pipsat nap. "Vce informac naleznete na mnou uveden www strnce" apod.
  Inzerty bez dalch dleitch informac budou administrtorem smazny.


Pokud se na serveru objev "zakzan" inzert, bude smazn bez povinnosti nahradit uivateli zaslanou stku na zvhodnn inzertu. Kategorie Prce a Sluby je zpoplatnna; zvadn inzerty (viz. omezen popsan ve) budou smazny bez nroku na vrcen poplatku. Pokud podte dva stejn inzerty, je ten star oznaen systmem jako duplicitn a vymazn.

3. A na vjimky popsan ne jsou veker sluby inzertnho serveru uivatelm poskytovny zdarma. Vjimku tvo kategorie Prce a Sluby a doplkov funkce jednotlivch slueb. Doplkovou funkc se rozum nadstandardn monost nebo funkce, jejich aktivace nen nezbytn nutnou podmnkou k pouvn zkladn funkcionality Sluby Do Bazaru - napklad zviditelnn inzertu pomoc SMS a pod..

4. Provozovatel si vyhrazuje prvo provst nezbytn zmny v inzertu, ppadn inzert vbec nezveejnit, ppadn inzert odstranit z nabdky, bude-li v rozporu s platnmi zkony esk republiky, pravidly Do Bazaru nebo dobrmi mravy.

5. Provozovatel m prvo smazat inzert pokud je inzert vloen do nesprvn sekce s ohledem na text inzertu nebo pokud inzert bud dojem, e Uivatelem je jin prvnick nebo fyzick osoba. Provozovatel m prvo smazat inzert i pi podezen, e inzert odporuje podmnkm Do Bazaru.

6. Vloen inzert bude bezplatn zveejnn po dobu 90 dn. Po tto lht bude automaticky vymazn spolen se vemi daji, kter Uivatel pi zadvn uvedl (Registrovanm uivatelm zstane jejich et nedoten, bude smazn pouze dan inzert). Pi vymazn bude uivateli zasln potvrzujc mail o odstrann inzertu.

7. Uivatel si je vdom toho, e pokud bude chtt inzert odstranit ped uplynutm doby zveejnn, mus tak uinit sm pomoc kontrolnho hesla u pslunho inzertu. Uivatel souhlas se zveejnnm vech daj poskytnutch pi registraci i vkldn inzert tet stran. Provozovatel si vyhrazuje prvo zveejnit poskytnut daje pro poteby dalch inzertnch server, m se sna zvit innost inzerce.

8. Provozovatel pouze zprostedkovv kontakt mezi prodvajcm a kupujcm a nepebr tak dn zruky za kvalitu, pvod, dodn, odebrn, zaplacen nebo upotebitelnost nabzench vc.

9. Provozovatel nenese zodpovdnost za zneuit osobnch dat Uivatele uvedench v inzertu, zskanch neleglnm proniknutm do systmu strnek, i zneuit tet osobou. Uivatel souhlas s anonymnm uitm registranch a statistickch daj.

10. Provozovatel neodpovd za innost uivatel slueb Do Bazaru ani za zpsob jakm sluby Do Bazaru vyuvaj. Nenese tak dnou odpovdnost za ppadn zneuit slueb serveru uivateli i tetmi osobami.

11. Provozovatel nenese dnou odpovdnost za kody, kter by uivateli nebo tetm osobm pmo, nepmo i nhodn vznikly v dsledku nebo v souvislosti s vyuvnm slueb Do Bazaru. provozovatel neodpovd za kody, kter by uivatelm nebo tetm osobm vznikly v dsledku nemonosti vyuvn slueb Do Bazaru nebo v pm i nepm souvislosti s touto skutenost.

12. Provozovatel prohlauje, e se veden slueb Do Bazaru vnuje a bude vnovat s vynaloenm maximlnho sil a s odbornou p, tak aby minimalizoval veker ppadn rizika, kter by pi dnm vyuvn sluby Do Bazaru mohla vzniknout uivatelm i tetm osobm.

13. Provozovatel je oprvnn bez souhlasu Uivatel a i bez jejich pedchozho oznmen sluby Serveru upravovat nebo inovovat. V takovm ppad si provozovatel vyhrazuje prvo na zmny Pravidel systmu, kter nabvaj innosti s okamitou platnost.

14. Provozovatel nenese odpovdnost za ppadnou nefunknost Sluby Do Bazaru (nedostupnost serveru, vpadek internetovho spojen,...).

15. Uivatel souhlas ve smyslu zkona o nkterch slubch informan spolenosti s tm, e Provozovatel je oprvnn zaslat Uivateli jakkoli e-mailov zprvy, obsahujc informace o novinkch i nabdkch.

16. Tyto podmnky nabvaj platnosti a innosti okamikem jejich zveejnn. Provozovatel si vyhrazuje prvo tyto podmnky zmnit.

Pravidla vstupuj v platnost dne 3.3.2010 a nahrazuj pvodn pravidla platn od 11.7.2008.
 
© 2007-2018 Soukromá inzerce zdarma a bazar. Všechna práva vyhrazena.
EDITOVAT nebo SMAZAT inzerát bez registrace | Pravidla inzerce | Kontaktujte nás | RSS a služby | Mapa stránek | Ochrana osobních údajů
Železniční modely | Eventaro - vytvoř si svou akci | Antivir levně i zdarma
Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah uveřejňovaných inzerátů v systému Do Bazaru. Jakékoliv kopírování nebo jiné využívání obsahu inzerce Do Bazaru je zakázáno bez souhlasu provozovatele.

Do Bazaru hledáte také pod spojením inzerce zdarma na internetu. Dále také zájemci o automobily hledají inzerce aut všeho druhu. Maminky i tatínci hledají pro své děti mimibazar plný dětského oblečení i hraček. Fauna inzerce je zase určena všem milovníkům zvířat. Můžete zde inzerovat veškerá zvířata. Pro milovníky rychlých strojů a veteránů je určena česká motoinzerce (moto bazar) kde nakoupíte nové i ojeté motorky nebo jejich příslušenství. Náš bazar je určen pro širokou veřejnost, kdy soukromá inzerce a také z části komerční inzerce jsou zdarma. Máte možnost přidávat fotografie k Vašim inzerátům nebo je zviditelňovat pomocí SMS zpráv. Náš bazar můžete navštívit i přes internetovou adresu ebazoš kdy Vás přesměrujeme do našeho bazaru a naleznete tak u nás inzeráty zdarma. Staňte se také našim fanouškem na facebooku a získávejte výhody pro fanoušky profilu.

Slovenská verze inzercieNaše slovenská verze Bazár - inzercia zdarma, navštivte ji také.
0